เงินไม่ใช่ทุกอย่าง

“เงินตราไม่ใช่ทุกอย่าง
เพราะมันยังมี Cheque และ Credit ด้วย”

Tags:

VINE & LACE