เจ็บแล้วจำ

เจ็บแล้วต้องจำ นั่นคือ คน
หากเจ็บแล้วยังทน ก็คือ ควาย

Tags: , ,

VINE & LACE