เป็นคนลืมช้า

เป็นคนลืมช้า
หากแต่เมื่อไหร่
ลืมได้ขึ้นมา
สิ่งที่เคยมีค่าก็ไม่จดจำ

Tags: , ,

VINE & LACE