เพื่อนดีแค่หนึ่งย่อมดีกว่าเพื่อนอิจฉาเป็นร้อย

เพื่อนที่ดี มีเพียงหนึ่ง ถึงจะน้อย
ดีกว่ามี เพื่อนเป็นร้อย คิดอิจฉา
ดั่งก้อนเกลือ เค็มนิดหน่อย ด้อยราคา
ยังมีค่ากว่าน้ำเค็ม เต็มทะเล

Tags:

VINE & LACE