เพื่อนที่ดีเปรียบดั่งดวงดาว

เพื่อนที่ดีเปรียบดั่งดวงดาว
เพราะคุณไม่ได้เห็นพวกเขาตลอดเวลา
แต่คุณจะรับรู้ว่าเขาอยู่ที่นั่นเสมอ

VINE & LACE