เพื่อนโดดสะพาน

หากเพื่อนทั้งหมดของข้าพเจ้าพร้อมใจกระโดดลงมาจากสะพาน
ข้าพเจ้าจะไม่กระโดดตามพวกเขาไป
แต่ข้าพเจ้าจะรอรับพวกเขาอยู่ที่ก้นเหว

VINE & LACE