มีเงินกับไม่มีเงิน?!

ถ้าเรามีเงิน เราจะตำหนิติเตียนใคร
เขาก็ยินดีรับฟัง พร้อมทำตาม
แต่ถ้าเราไม่มีเงิน แม้เราจะชื่นชมใคร
เขาก็อาจคิดได้ว่า เป็นการเยินยอ
เพียงเพื่อให้ได้เงินมาเท่านั้น

Tags: ,

VINE & LACE