เวลากับเงิน

• เวลาย่อมมีค่ากว่าเงินตรา เพราะหาใหม่ไม่ได้
แต่เราก็มักเอาสิ่งที่มีค่ากว่าเงิน
ไปทุ่มเทให้กับความเจ็บใจ
ความกังวล และความขี้เกียจ

• ถ้าใช้ชีวิตเป็น ย่อมใช้เงินเป็น
แต่ใช้เงินเป็น ก็ยังไม่แน่ว่า จะใช้ชีวิตเป็น

” อย่าแลกเอาเงินที่ไร้หัวใจมา
ด้วยการทิ้งเวลาในชีวิตไปจนหมด “

– ดั ง ต ฤ ณ –

Tags: , ,

VINE & LACE