พฤศจิกายน 8

เวลาที่ทุ่มเทให้กับงาน

It’s not the hours you put in your work that counts,
It’s the work you put in the hours.
(Sam Ewing)
“ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่เวลาซึ่งเราทุ่มเทให้กับงาน
แต่อยู่ที่งานซึ่งเราทุ่มเทเวลาให้ต่างหาก”


ป้ายกำกับ:, , ,
Copyright 2019. All rights reserved.

Posted 8 พฤศจิกายน 2556 by admin in category "คําคมภาษาอังกฤษ