ตุลาคม 1

โง่พอๆกัน

 เมื่อได้โกรธขึ้นมา…ไม่ว่าจะเรียนจบด๊อกเตอร์ หรือ ป.๔ ก็เรียกว่าโง่พอๆกันCopyright 2019. All rights reserved.

Posted 1 ตุลาคม 2554 by admin in category "คำคมโดนๆ