เอ็งมาข้ามุด เอ็งหยุดข้าแหย่ เอ็งแย่ข้าตี เอ็งหนีข้าตาม

ถ้าเอ็งมา ข้าก็มุด
ถ้าเอ็งหยุด ข้าก็แหย่
ถ้าเอ็งแย่ ข้าจะตี
ถ้าเอ็งหนี่ ข้าจะตาม

Tags:

VINE & LACE