แฟน.. จบกันไปก็มีแต่ “อดีต”

แฟน.. จบกันไปแล้วก็มีแต่ “อดีต”
เรียน.. จบกันไปแล้วก็มีแต่ “อนาคต”

Tags: , ,

VINE & LACE