โลกมีไว้ให้เหยียบ

โลกใบนี้… มันมีไว้ให้เราเหยียบ
แต่มันไม่ได้มี… ไว้ให้เราแบก

Tags: ,

VINE & LACE