การทำให้ได้รับความเชื่อถือ

การที่จะทำให้ได้รับความน่าเชื่อถือ
คุณต้องรู้จักให้เกียรติ และให้ความเคารพ
กับผู้อื่นเสียก่อน
เขาจึงจะเกิดความเชื่อถือในตัวคุณ

Tags: ,

VINE & LACE