ไม่ยุติธรรม

“It is not fair to ask others what you are not willing to do yourself.”
มันไม่ยุติธรรมเอาเสียเลยที่คุณจะทำการขอร้องให้คนอื่นทำในสิ่งที่คุณไม่ต้องการทำ

Tags: , ,

VINE & LACE