4 อย่างในโลก .. ที่เงินซื้อไม่ได้

4 อย่างในโลก .. ที่เงินตราซื้อหาไม่ได้ คือ ..
“ความรัก” , “เวลา” , “ชีวิต”, และ “มิตรแท้”

Tags: , ,

VINE & LACE