Advertising

มกราคม 3

นิยามเนื้อคู่

‎”ฉันคิดเสมอว่า “เนื้อคู่” นั้น
คือคนที่สามารถทำให้เราเป็นตัวของตัวเองได้มากที่สุดเท่าที่เราจะเป็นได้”

1 2 3 4 5