Advertising

กรกฎาคม 1

ชายขี่ควาย

ชายคนหนึ่ง        ขี่ควาย           หมายเป็นหนึ่ง
ขี่ไปครึ่ง                    ลืมที่หมาย      จะไปไหน
เดินเวียนวน            ไร้ปลายทาง    จะไปถึง
หมดอาลัย                 จึงทนอยู่      คู่กับควาย
–  –  –  –  –
อันคนเรา           ถ้าไร้ซึ่ง         เป้าประสงค์
ต้องเวียนวง               พลัดหลง        จาก ใจหมาย
ไม่สามารถ                 สำเร็จกิจ        ชีวิตวาย
เปรียบดั่งคน              ที่ขี่ควาย         แล้วลืมเลือน

มิถุนายน 30

หากไม่ก้าวต่อย่อมไม่รู้การสิ้นสุดของเส้นทาง

หากเรามีโอกาสได้เปิดประตูออกไป แล้วมองเห็นทางเดิน แต่เรากลับไม่ได้ก้าวต่อ..
แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเส้นทางนั้นมั้นสิ้นสุดตรงไหน

มิถุนายน 29

ผู้ปกครองสามระดับ

ผู้ปกครองระดับธรรมดา มักจะใช้ความสารมารถของตนอย่างเต็มที่
ผู้ปกครองระดับกลาง มักจะใช้กำลังของคนอื่นอย่างเต็มที่
ผู้ปกครองระดับสูง มักจะใช้ปัญญาของคนอื่นอย่างเต็มที่

มิถุนายน 29

ชีวิตที่ก้าวหน้าย่อมฟันฝ่าอุปสรรค

เหตุที่ “ว่าว” ลอยขึ้นสูง… เพราะต้านลม
หากหมดลม “ว่าว” ย่อมตก

มนุษย์เราจะขึ้นสูงได้
เพราะต่อสู้กับอุปสรรค
ชีวิตที่ไม่เคยพบอุปสรรค จะหาทางก้าวหน้าไม่ได้เลย

มิถุนายน 29

เคล็ดลับการครองบัลลังก์ของ “ฮั่นโกโจ”

ฮั่นโกโจ กษัตริย์พระองค์แรก แห่งราชวงศ์ฮั่น เคยกล่าวว่า
“พูดถึงการวางแผนแล้ว ข้าหาสู้จางเหลียงได้ไม่
เพราะจางเหลียงนั่งวางแผนอยู่ในกองบัญชาการ แต่สามารถกำหนดชัยชนะไกลนับพันลี้
พูดถึงการปกครองประเทศชาติให้ร่มเย็นเป็นสุขแล้ว ข้าก็หาสู้เซียวเหอได้ไม่
เพราะเซี่ยวเหอรู้จักเอาใจใส่ราษฎรสนองเสบียงกรังไม่สิ้น
พูดถึงการสู้รบก็เช่นกัน ข้ามิอาจสู้หันซิ่นได้
เพราะหันซิ่นสามารถนำทหารนับหมื่นออกรบคราใด ย่อมชนะครานั้น
บุคคลทั้งสามล้วนเป็นยอดคน แต่ข้าสามารถใช้งานคนทั้งสามได้
นี่คือเคล็ดลับในการครองบัลลังก์ของข้า”

1 2 3 4 5 6 7