Advertising

มิถุนายน 29

ทุกสิ่งเริ่มต้นจากความว่างเปล่า

ทุกสิ่งทุกอย่าง
ล้วนเริ่มต้นจากความว่างเปล่า
ทว่าในบางครั้ง… การเริ่มต้นช่างแสนยากเย็น
จนทำให้เหนื่อยใจ
ฉันรู้สึกเช่นนี้หลายครา
แต่ก็ยังพยายาม
เพราะฉันเอง… เชื่อมั่นว่า
ทุกสิ่งมีจุดเริ่มต้นจากความว่างเปล่า
อย่างน้อย… กระดาษแผ่นนี้ (เว็บไซด์แห่งนี้)
เดิมทีมันก็เคยเป็นกระดาษเปล่าเหมือนกัน

มิถุนายน 29

รอยเท้าที่ยาวไกล

รอยเท้าอันยาวไกล
ย้อนมองไป
บ่งบอกได้ ในผลงาน
บางรอย อาจชำรุด
ด้วยสะดุด จุดขวากหนาม
ฟันฝ่าจนรอยงาม
เก็บเป็นนิยาม อย่างภาคภูมิ

1 2 3 4 5 6 7