Browsing Category: คําคมอกหัก

Advertising

“ชอบคนพูดตรงๆ”

หากใครบอกว่า “ชอบคนพูดตรงๆ”
ไม่ได้หมายความว่า ถ้าเราพูดตรงๆกับเขา แล้วเขาจะชอบเรา เพราะมันคนละเรื่องกัน
ที่เขาชอบก็จริงอยู่ เพราะเขาได้รู้ความจริง (จากเรา) แต่ในใจจะโกรธเคืองหรือไม่ ก็เป็นอีกเรื่อง
ขณะเดียวกันก็ไม่ได้หมายความว่า เขาจะชอบพูดตรงๆกับเรา
เพราะบางครั้งคำว่าชอบคนพูดตรงๆ อาจเป็นเสมือนการทำให้เราหงายไพ่ในมือขึ้นมาเท่านั้น
(โก๋เอก ใจเย็น)

ตัวตนที่แท้จริง

เราจะเห็น ตัวตนที่แท้จริง ของเพื่อนเรา
ตอนที่เรานั้นทุกข์ยาก
เราจะมีโอกาสเห็นธาตุแท้ ของคนที่บอกว่ารักเรามาก
ก็ตอนที่ ต้องลำบากด้วยกัน

ซื้อแต่ของไม่จำเป็น

ถ้าหากคุณ ” ซื้อ ” > แต่ สิ่งของที่ ” ไม่จำเป็น ”
ในอีกไม่ช้า , คุณก็ต้อง ” ขาย ” > สิ่งของ ..ที่คุณ ” จำเป็น “

– วอร์เรน บัฟเฟตต์ –

การแบ่งปัน

“ความสุข” นั้น ถ้าสามารถแบ่งปันกันได้ ก็จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า
แต่สำหรับ “ความทุกข์” แล้ว ถ้าแบ่งปันกันได้ จะลดลงครึ่งหนึ่ง

การตัดสินใจและการเรียนรู้

สิ่งใดที่ตัดสินใจไปแล้ว
จงยอมรับผลจากการตัดสินใจนั้น
ไม่ว่ามันจะดีหรือร้าย
เพราะไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้อีกแล้ว
แต่สามารถเรียนรู้จากมันได้

Advertising