Advertising

สิงหาคม 25

“ชอบคนพูดตรงๆ”

หากใครบอกว่า “ชอบคนพูดตรงๆ”
ไม่ได้หมายความว่า ถ้าเราพูดตรงๆกับเขา แล้วเขาจะชอบเรา เพราะมันคนละเรื่องกัน
ที่เขาชอบก็จริงอยู่ เพราะเขาได้รู้ความจริง (จากเรา) แต่ในใจจะโกรธเคืองหรือไม่ ก็เป็นอีกเรื่อง
ขณะเดียวกันก็ไม่ได้หมายความว่า เขาจะชอบพูดตรงๆกับเรา
เพราะบางครั้งคำว่าชอบคนพูดตรงๆ อาจเป็นเสมือนการทำให้เราหงายไพ่ในมือขึ้นมาเท่านั้น
(โก๋เอก ใจเย็น)

กรกฎาคม 29

ตัวตนที่แท้จริง

เราจะเห็น ตัวตนที่แท้จริง ของเพื่อนเรา
ตอนที่เรานั้นทุกข์ยาก
เราจะมีโอกาสเห็นธาตุแท้ ของคนที่บอกว่ารักเรามาก
ก็ตอนที่ ต้องลำบากด้วยกัน

มกราคม 3

การแบ่งปัน

“ความสุข” นั้น ถ้าสามารถแบ่งปันกันได้ ก็จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า
แต่สำหรับ “ความทุกข์” แล้ว ถ้าแบ่งปันกันได้ จะลดลงครึ่งหนึ่ง

ธันวาคม 7

การตัดสินใจและการเรียนรู้

สิ่งใดที่ตัดสินใจไปแล้ว
จงยอมรับผลจากการตัดสินใจนั้น
ไม่ว่ามันจะดีหรือร้าย
เพราะไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้อีกแล้ว
แต่สามารถเรียนรู้จากมันได้

พฤศจิกายน 9

คำคม ดาไลลามะ

ครั้งหนึ่ง มีคนได้ถามองค์ดาไลลามะว่า สิ่งใดกันเล่าเป็นเรื่องที่ทำให้ท่านรู้สึกแปลกใจมากที่สุด เกี่ยวกับมนุษยชาติ ท่านดาไลลามะตอบว่า

“มนุษย์เรานึ้… มักจะยอมสูญเสียสุขภาพเพื่อทำให้ได้เงินตรา แล้วต้องยอมสูญเสียเงินตรา เพื่อการฟื้นฟูรักษาสุขภาพ แล้วก็มักเป็นกังวลกับอนาคต จนไม่มีความรื่นรมย์อยู่กับปัจจุบันขณะ ผลที่เกิดขึ้นจริงๆ ก็คือ เขาไม่ได้อยู่กับปัจจุบัน หรืออยู่กับอนาคต เขาดำเนินชีวิตเปรียบประหนึ่งว่าเขาจะไม่มีวันตาย และแล้วเขาก็ตายอย่างไม่เคยมีชีวิตอยู่จริง“

1 2 3 4