Browsing Category: คําคมแรงๆ

Advertising

การทำให้ได้รับความเชื่อถือ

การที่จะทำให้ได้รับความน่าเชื่อถือ
คุณต้องรู้จักให้เกียรติ และให้ความเคารพ
กับผู้อื่นเสียก่อน
เขาจึงจะเกิดความเชื่อถือในตัวคุณ

มีเงินกับไม่มีเงิน?!

ถ้าเรามีเงิน เราจะตำหนิติเตียนใคร
เขาก็ยินดีรับฟัง พร้อมทำตาม
แต่ถ้าเราไม่มีเงิน แม้เราจะชื่นชมใคร
เขาก็อาจคิดได้ว่า เป็นการเยินยอ
เพียงเพื่อให้ได้เงินมาเท่านั้น

Advertising