จงเอาคนรักไว้รอบตัวคุณ

If you love someone,
put their name in a circle,
instead of a heart,
because hearts can break,
but circles go on forever.

ถ้าหากคุณรักใครสักคน
ก็จงเอาเขาไว้รอบตัวคุณแทนที่จะใส่เขาไว้ในใจ
เพราะหัวใจย่อมแตกสลายได้
แต่ถ้าเขาอยู่รอบตัวคุณ เขาก็จะอยู่กับคุณตลอดไป

Tags: ,

VINE & LACE