ใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อลืมใครสักคน

It may take only a minute to like someone,
only an hour to have a crush on someone
and only a day to love someone
but it will take a lifetime to forget someone.

มันอาจจะต้องใช้เวลาเพียงชั่วนาทีที่จะชอบใครสักคน
เพียงชั่วโมงที่จะนึกรักใครสักคน
และเพียงชั่ววันที่จะรักใครสักคน
แต่มันจะใช้เวลาทั้งชีวิตของท่านที่จะลืมคนนั้น

Tags: ,

VINE & LACE