คนที่มีค่าพอจะไม่ทำให้คุณร้องไห้

No man or woman is worth your tears and the only
one who is, will never make you cry.

ไม่มีชายหรือหญิงคนไหนที่จะมีค่าพอให้คุณต้อง
เสียน้ำตาให้ สำหรับคนที่มีค่าพอนั้น
เขาจะไม่มีวันทำให้คุณต้องร้องไห้อย่างเด็ดขาด

Tags: , ,

VINE & LACE