มิถุนายน 27

ให้วัดค่าที่จิตใจ

ด้วยสังคม..วัดค่า..ที่จนรวย
คนจึงสร้าง..เปลือกสวย..ไว้สวมใส่
หากสังคม..วัดค่า..ที่ภายใน
คนย่อมสร้าง..จิตใจ..ไว้ใฝ่ดี

มิถุนายน 27

บัญชาตัวเองให้ได้ก่อนบัญชาผู้อื่น

No man is fit to command another
who can’t command himself.
คนที่ไม่มีความสามารถบัญชาตัวเองได้
ก็ไม่ควรบังคับบัญชาผู้อื่น

1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38