มิถุนายน 27

คุณภาพน่าจดจำมากกว่าราคา

Quality is remembered long
after price is forgotten.
คุณภาพย่อมเป็นที่จดจำกันได้อีกนาน
หลังจากราคานั้นถูกลืมกันไปแล้ว

มิถุนายน 27

อย่ากลัวเงา

Never fear shadow.
They simply mean
there’s a light shining
some where near by.
จงอย่าหวาดกลัวเงา เพราะเงา
หมายความว่ามีแสงสว่าง
ส่องอยู่ใกล้ ๆ ที่ไหนสักแห่ง

มิถุนายน 18

ทำลายศัตรูให้กลายเป็นมิตร

Am I not destroying my enemies
when I make friends of them ?
ผมไม่ได้ทำลายศัตรู หรอกรึ?!
ในเมื่อผมได้ทำให้พวกเขากลับกลายเป็นมิตรของผม

1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20