มิถุนายน 27

บัญชาตัวเองให้ได้ก่อนบัญชาผู้อื่น

No man is fit to command another
who can’t command himself.
คนที่ไม่มีความสามารถบัญชาตัวเองได้
ก็ไม่ควรบังคับบัญชาผู้อื่น

มิถุนายน 27

คุณภาพน่าจดจำมากกว่าราคา

Quality is remembered long
after price is forgotten.
คุณภาพย่อมเป็นที่จดจำกันได้อีกนาน
หลังจากราคานั้นถูกลืมกันไปแล้ว

มิถุนายน 18

ทำลายศัตรูให้กลายเป็นมิตร

Am I not destroying my enemies
when I make friends of them ?
ผมไม่ได้ทำลายศัตรู หรอกรึ?!
ในเมื่อผมได้ทำให้พวกเขากลับกลายเป็นมิตรของผม

1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15