มิถุนายน 28

สิ่งแปลกในตลาดหุ้น

ตลาดหุ้นมีสิ่งแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือ
มีคนสองคนที่ซื้อพร้อมขายหุ้นตัวเดียวกัน
โดยเขาเองคิดว่าฉลาดแล้วที่กระทำลงไปเช่นนั้น

Category: คําคมอกหัก | ปิดความเห็น บน สิ่งแปลกในตลาดหุ้น
มิถุนายน 28

การเรียนรู้ของคนฉลาดกับคนโง่

Wise men learn form others’ mistake
Fools by their own.
คนที่ฉลาดมักเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่น
คนโง่เขลามักเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเอง

Category: คําคมภาษาอังกฤษ | ปิดความเห็น บน การเรียนรู้ของคนฉลาดกับคนโง่
มิถุนายน 28

ความงามหญิง

“เหตุใดผู้หญิงจึงมักสนใจความสวย
งามมากกว่าการประเทืองปัญญา ?”
“นั่นก็เพราะผู้ชายไม่ว่าจะโง่เขลาเพียงใด
แต่ก็ยังรับรู้ความงามของผู้หญิงได้เสมอ

มิถุนายน 27

คุณภาพน่าจดจำมากกว่าราคา

Quality is remembered long
after price is forgotten.
คุณภาพย่อมเป็นที่จดจำกันได้อีกนาน
หลังจากราคานั้นถูกลืมกันไปแล้ว

1 2 3 4 5 6