Tag Archives: คำคมการทำงาน

รวมคำคมโดนใจ แจ่มๆ จัดเต็ม

Advertising

สิ่งแปลกในตลาดหุ้น

ตลาดหุ้นมีสิ่งแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือ
มีคนสองคนที่ซื้อพร้อมขายหุ้นตัวเดียวกัน
โดยเขาเองคิดว่าฉลาดแล้วที่กระทำลงไปเช่นนั้น

การเรียนรู้ของคนฉลาดกับคนโง่

Wise men learn form others’ mistake
Fools by their own.
คนที่ฉลาดมักเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่น
คนโง่เขลามักเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเอง

ความงามหญิง

“เหตุใดผู้หญิงจึงมักสนใจความสวย
งามมากกว่าการประเทืองปัญญา ?”
“นั่นก็เพราะผู้ชายไม่ว่าจะโง่เขลาเพียงใด
แต่ก็ยังรับรู้ความงามของผู้หญิงได้เสมอ

Advertising