มิถุนายน 28

ความงามหญิง

“เหตุใดผู้หญิงจึงมักสนใจความสวย
งามมากกว่าการประเทืองปัญญา ?”
“นั่นก็เพราะผู้ชายไม่ว่าจะโง่เขลาเพียงใด
แต่ก็ยังรับรู้ความงามของผู้หญิงได้เสมอ

1 2 3