มิถุนายน 29

ความรักที่แท้จริง?!

“True love is like a jigsaw puzzle.
The pieces will find themselves
when they are right for each other.”
ความรักที่แท้จริงเปรียบได้กับเกมจิ๊กซอร์
ที่ชิ้นส่วนทั้งหมดจะสามารถค้นพบตัวเองได้
ก็ต่อเมื่อแต่ละชิ้นนั้น สามารถหาชิ้นที่”ใช่”สำหรับตัวมันเอง

มิถุนายน 29

ความรัก… ไม่ได้ทำให้คนตาบอด

ความรัก…
หรือจะทำให้คนตาบอด
แต่เราต่างหาก ที่ยอมตาบอด
เพื่อ..ความรัก

(เพื่อนปิ๊ก สมัย ม.ปลาย)

Category: คําคมความรัก | ปิดความเห็น บน ความรัก… ไม่ได้ทำให้คนตาบอด
มีนาคม 9

นิยามความรัก

ความรัก คือ ทุกอย่าง
คือการสร้าง คือ ทำลาย
คือความแข็งแกร่ง และอ่อนโยน
คือเหตุผลที่ไม่มีประมาณ อันไร้ซึ่งนิยาม

Category: คําคมความรัก | ปิดความเห็น บน นิยามความรัก
1 2 3 4