Tag Archives: คำคมเจ็บๆ

รวมคำคมคำคมเจ็บๆ คำคมหนังดัง คำคมดีๆมากมาย

Advertising

รู้หน้าไม่รู้ใจ

ถ้าอยากรู้ตัวตน ก็ต้องทนดูใจ
หากอยากรู้ใจใคร ก็ต้องใส่ใจคน
ถ้าอยากรู้สันดาน โปรดอย่าเพิ่งร้อนรน
เพราะว่าคนทุกคน ล้วนรู้หน้า แต่ไม่รู้ใจ

เราไม่ใช่พนักงานดีเด่น

เงินเดือน ไม่เคยพอใช้
กำลังใจ ไม่เคยมีให้เห็น
ไม่พอใจ ก็ด่าทอเช้าเย็น
ใช่สิ..เราไม่ใช่ พนักงานดีเด่น
แต่เป็นแค่ “ทาส” ในห้องแอร์

กระเป๋าแห้งกลัวคนอื่นรู้ว่าไม่มีเงิน

ตอนกระเป๋าแห้ง… มักกลัวคนอื่นจะรู้ว่าตัวเอง “ไม่มีเงิน”
ตอนกระเป๋าตุง…. มักกลัวคนอื่นจะรู้ว่าตัวเอง “มีเงิน”

Advertising