Tag Archives: คำคมเจ็บๆ

รวมคำคมคำคมเจ็บๆ คำคมหนังดัง คำคมดีๆมากมาย

Advertising

คำคม ดาไลลามะ

ครั้งหนึ่ง มีคนได้ถามองค์ดาไลลามะว่า สิ่งใดกันเล่าเป็นเรื่องที่ทำให้ท่านรู้สึกแปลกใจมากที่สุด เกี่ยวกับมนุษยชาติ ท่านดาไลลามะตอบว่า

“มนุษย์เรานึ้… มักจะยอมสูญเสียสุขภาพเพื่อทำให้ได้เงินตรา แล้วต้องยอมสูญเสียเงินตรา เพื่อการฟื้นฟูรักษาสุขภาพ แล้วก็มักเป็นกังวลกับอนาคต จนไม่มีความรื่นรมย์อยู่กับปัจจุบันขณะ ผลที่เกิดขึ้นจริงๆ ก็คือ เขาไม่ได้อยู่กับปัจจุบัน หรืออยู่กับอนาคต เขาดำเนินชีวิตเปรียบประหนึ่งว่าเขาจะไม่มีวันตาย และแล้วเขาก็ตายอย่างไม่เคยมีชีวิตอยู่จริง“

Advertising