Tag Archives: ปรัชญาชีวิต

รวมคำคมเกี่ยวกับปรัชญาชีวิต ความเป็นไปตามธรรมชาติ

Advertising

การให้อภัย

คนที่ขอโทษได้ก่อน คือ คนที่มีความกล้าหาญมากที่สุด
คนที่ให้อภัยได้ก่อน คือคนที่มีความเข้มแข็งมากที่สุด
คนที่ลืมได้ก่อน คือคนที่ได้รับความสุขมากที่สุด

ควบคุมอารมณ์

คนที่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ คือผู้ชนะ
ส่วนคนที่ใช้อารมณ์ข่มขู่ผู้อื่น
เป็นเพียงผู้ชนะในการทะเลาะวิวาทเท่านั้น
เพราะแท้จริงแล้วเขาคือผู้พ่ายแพ้
ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

เลือกคนขี้เกียจทำงาน

ผมมักจะเลือก คน “ขี้เกียจ” (แต่มีความรับผิดชอบ)
ให้เขาได้ทำงานยากๆเสมอ
เพราะเขาจะแสวงหาหนทางที่ “ง่าย” ที่สุด
เพื่อทำให้งานนั้นสำเร็จ
“I will always chose a lazy person
to do a difficult job, because,
he will find and easy way to do it.
(Bill Gates)

แก้วที่คว่ำกลางสายฝน

แก้วที่คว่ำอยู่กลางสายฝน
แม้ว่าฝนจะตกทั้งคืน แต่ไม่อาจเต็มไปด้วยน้ำ
เฉกเช่นคนที่ไม่เปิดใจเรียนรู้
ต่อให้คลุกคลีอยู่กับปราชญ์ ทั้งวันทั้งคืน ก็ยังโง่เท่าเดิม

Advertising