พฤษภาคม 11

เลือกคนขี้เกียจทำงาน

ผมมักจะเลือก คน “ขี้เกียจ” (แต่มีความรับผิดชอบ)
ให้เขาได้ทำงานยากๆเสมอ
เพราะเขาจะแสวงหาหนทางที่ “ง่าย” ที่สุด
เพื่อทำให้งานนั้นสำเร็จ
“I will always chose a lazy person
to do a difficult job, because,
he will find and easy way to do it.
(Bill Gates)

Category: คําคมสอนใจ | ปิดความเห็น บน เลือกคนขี้เกียจทำงาน
กรกฎาคม 9

การพัฒนาการ

“Progress always involves risk.
You can’t steal second with your foot on first.”

พัฒนาการมักจะมีเรื่องของความเสี่ยงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ
คุณจะไม่สามารถขโมยเบสบอล 2 ได้เลย หากว่าเท้ายังแตะเบสบอล 1 อยู่

Category: คําคมภาษาอังกฤษ | ปิดความเห็น บน การพัฒนาการ
กรกฎาคม 9

ไม่ยุติธรรม

“It is not fair to ask others what you are not willing to do yourself.”
มันไม่ยุติธรรมเอาเสียเลยที่คุณจะทำการขอร้องให้คนอื่นทำในสิ่งที่คุณไม่ต้องการทำ

Category: คําคมภาษาอังกฤษ | ปิดความเห็น บน ไม่ยุติธรรม
กรกฎาคม 1

คนที่มีค่าพอจะไม่ทำให้คุณร้องไห้

No man or woman is worth your tears and the only
one who is, will never make you cry.

ไม่มีชายหรือหญิงคนไหนที่จะมีค่าพอให้คุณต้อง
เสียน้ำตาให้ สำหรับคนที่มีค่าพอนั้น
เขาจะไม่มีวันทำให้คุณต้องร้องไห้อย่างเด็ดขาด

Category: คําคมภาษาอังกฤษ | ปิดความเห็น บน คนที่มีค่าพอจะไม่ทำให้คุณร้องไห้
กรกฎาคม 1

ใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อลืมใครสักคน

It may take only a minute to like someone,
only an hour to have a crush on someone
and only a day to love someone
but it will take a lifetime to forget someone.

มันอาจจะต้องใช้เวลาเพียงชั่วนาทีที่จะชอบใครสักคน
เพียงชั่วโมงที่จะนึกรักใครสักคน
และเพียงชั่ววันที่จะรักใครสักคน
แต่มันจะใช้เวลาทั้งชีวิตของท่านที่จะลืมคนนั้น

Category: คําคมภาษาอังกฤษ | ปิดความเห็น บน ใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อลืมใครสักคน
กรกฎาคม 1

จงเอาคนรักไว้รอบตัวคุณ

If you love someone,
put their name in a circle,
instead of a heart,
because hearts can break,
but circles go on forever.

ถ้าหากคุณรักใครสักคน
ก็จงเอาเขาไว้รอบตัวคุณแทนที่จะใส่เขาไว้ในใจ
เพราะหัวใจย่อมแตกสลายได้
แต่ถ้าเขาอยู่รอบตัวคุณ เขาก็จะอยู่กับคุณตลอดไป

Category: คําคมภาษาอังกฤษ | ปิดความเห็น บน จงเอาคนรักไว้รอบตัวคุณ
กรกฎาคม 1

พระเจ้ามอบอาหารให้แก่นกทุกตัว

God gives every bird it’s food.
But He does not throw it into it’s nest.
พระเจ้าประทานอาหารให้แก่นกทุกตัว
แต่ก็ไม่เคยโยนอาหารให้ถึงรังของนกเหล่านั้น

Category: คําคมภาษาอังกฤษ | ปิดความเห็น บน พระเจ้ามอบอาหารให้แก่นกทุกตัว
มิถุนายน 30

กว่าจะรู้ถึงคุณค่าก็ต่อเมื่อสูญเสีย

love is a war, easy to start
but very hard to stop.
กว่าจะรู้ถึงคุณค่าของอะไรในสักอย่าง ก็ต่อเมื่อเราได้สูญเสียมันไปแล้ว

มิถุนายน 30

โลกเปลี่ยนแปลงได้ด้วยวิสัยทัศน์

Vision without action is merely a dream.
Action without vision just passes the time.
Vision with action can change the world.

 วิสัยทัศน์ที่ปราศจากการปฏิบัติ ก็เป็นได้แค่เพียงความฝัน
การปฏิบัติที่ปราศจากวิสัยทัศน์ ก็เป็นได้แค่เพียงการปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไป
วิสัยทัศน์ที่มีการปฏิบัติ ย่อมสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้

1 2 3